genealogia rodzinna

Idź do spisu treści

Menu główne

wspomnienia

Nie pragnij błyszczeć jak ów pozłacany kur na dachu wysokiego budynku. Choćby najpiękniej lśnił i wznosił się jak najwyżej, nie ma to żadnego znaczenia dla trwałości budowli. Bądź raczej jak ów stary głaz, ukryty pod ziemią w fundamentach, którego nikt nie dostrzega, dzięki tobie dom się nie zawali.”

św. Josemaria Escrivá   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Józef Katryniok urodził się w Suchej Górze (obecnie dzielnica Bytomia) 18 lutego 1904 roku. Dzieciństwo spędził jednak we wsi Okrąglik gm. Woźniki skąd pochodzili jego rodzice: Jan i Maria z Massonów.  Józef brał udział w III Powstaniu Śląskim. Był wielokrotnie odznaczany. Wierny swoim ideałom polskości szybko popadł w konflikt ze władzami PRL. Po odwilży zrehabilitowany.
Pasjonat zwierząt. Zapalony pszczelarz. Zmarł w Katowicach - Dębie 29. 03.1975 roku.Wacław Czajkowski- urodzony 23 października 1923 roku w Starych Niziołkach. Syn Juliana i Heleny z Krzewskich. W roku 1948 zawarł związek małżeński z Reginą Przestrzelską, z którą miał pięcioro dzieci. Dwoje zmarło we wczesnym dzieciństwie. Był z zawodu kolejarzem. Po ślubie mieszkał wraz z żoną w kilku mieszkaniach kolejowych w Leśniewie- Niedźwiedziu i Wnorach, a w roku 1962 kupił posiadłość w Milanówku. Zmarł 11 stycznia 1987.Adolfa Przestrzelska z Kalinowskich urodziła się 9 czerwca 1894 roku w Ożarach Wielkich, jako córka małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich, drobnych właścicieli z Ożar.  
Została ochrzczona dnia 10 czerwca 1894 roku w kościele parafialnym w Rutkach pod wezwaniem św. Anny. Rodzicami chrzestnymi zostali Feliks Grabowski i Julianna Grabowska, a szafarzem chrztu świętego był ks. T. Mieczkowski.
9 kwietnia 1918 roku poślubiła Władysława Przestrzelskiego. Ślub odbył się w Rutkach-Kossakach i trwał 3 dni.
Zamieszkała w majątku męża w Starych Niziołkach, gdzie zmarła 8 października 1921 roku po urodzeniu drugiego dziecka, które również zmarło. Pozostawiła córkę 2-letnią Reginę.
Helena Piszczatowska z Kalinowskich urodziła się 31.12.1898 roku w Ożarach. Córka małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich. W roku 1913 wyjechała do USA, gdzie w 1917 roku poślubiła Antoniego Piszczatowskiego ( polskiego emigranta z roku 1909, pochodzącego podobnie jak Helena z gminy Rutki).. Miała 3 córki: Helenę (Helen); Eugenię (Virgina) oraz Annę.  Mieszkała w Bloomfield/ Essex NJ, gdzie zmarła 11 marca 1997 roku.Jan Alojzy Katryniok urodził się 18.06.1875 roku w Piaśnikach ( obecnie dzielnica Świętochłowic), chociaż Katryniokowie pochodzili z okolic Woźnik Ślaskich. Sam Jan, mimo iż rodzina jego mieszkała w Okrągliku, często wyjeżdzał za chlebem w rejony uprzemysłowione, najmując się do pracy kako górnik. Był niepiśmienny, ale bardzo zaradny. Zmarł w Kamieńskich Młynach gm. Woźniki 30.01.1964 roku.Agnieszka Tomala z Katrynioków urodziła się w Katowicach-Wełnowcu 24.09.1932 roku z ojca Józefa i matki Jadwigi ze Szczygłów.  W młodości pracowała jako maszynistka. Po ślubie i urodzeniu dzieci związała się jednak z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej, gdzie pracowała aż do emerytury, będąc wielokrotnie doceniana przez swoich zwierzchników, jako dobry i sumienny pracownik. Zmarła 25.07.2000 roku w Rudzie Śląskiej.Zygmunt Tomala urodził się w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) 10.08.1931 roku z matki Jadwigi Widuchówny. Pod koniec 1935 roku został przysposobiony przez swojego ojczyma - Alojzego Tomala. 29.03.1951 wziął ślub z Anieszką Katryniok. Był ojcem 5-tki dzieci ( z czego jedno zmarło we wczesnym dzieciństwie). Był górnikiem, członkiem górniczej drużyny ratowniczej oraz honorowym dawcą krwi. Zmarł w Rudzie Śląskiej dnia 25.09.2001 roku.Aleksander Kalinowski urodzony w 1889 lub 1890 roku w Ożarach, gmina Rutki. Syn małżonków Aleksandra i Zofii z Kalinowskich. Zamieszkały tamże.
Aresztowany przez Rosjan dnia 23 marca 1940. Osądzony 1 lutego 1941 roku i skazany na 5 lat gułagu za agitację antyradziecką z art.72а УК БССР. Karę odbywał w karlagu koło Karagandy (Kazachstan). Uwolniony 22
września 1941 roku. Zrehabilitowany 10 maja 1980 roku przez prokuratora Grodzieńczyzny. Zmarł w latach 80-tych lub 90-tych XX wieku.
Jadwiga Barbara Tomala-Fiszer z Widuchów urodziła się w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) 29.10.1910 roku, jako jedno z 9-ciorga dzieci Józefa i Marii z Wyrwichów. Będąc panną pracowała jako służąca i wówczas urodziła syna Zygmunta. W 1935 roku wyszła za mąż po raz pierwszy za Alojzego Bernarda Tomalę. Po jego śmierci wyszła za mąż ponownie za Pawła Fiszera. Dwukrotnie wdowiała.W latach 50-tych XX wieku przeprowadziła się do Tychów, gdzie zmarła 9.02.1996 roku.Julian Czajkowski –  syn Wincentego i Władysławy z Frankowskich. Urodzony dnia 01.03.1900 w Kuleszach Starej Litwie. Żona Magdalena Krzewska.  Ślub 28.11.1922 r. w Kuleszach Kościelnych. Zamieszkały w Starych Niziołkach w majątku żony, która była jedynaczką. Miał dwóch synów: Wacława i Henryka. Zmarł 25 września 1979 w Starych Niziołkach.

Regina Czajkowska z Przestrzelskich - urodziła się 12 października 1919 roku w Zambrzycach-Królach par. Rutki, jako córka Władysława i Adolfiny z Przestrzelskich. Kiedy miała około roku przeprowadziła się wraz z rodzicami do Starych Niziołek par. Kulesze Kościelne. Jej matka zmarła, gdy Regina miała zaledwie dwa lata. W jej wychowaniu pomagały zarówno siostry ojca, jak i matki.
W roku 1947 poślubiła Wacława Czajkowskiego, z którym miała 5 dzieci. Dwoje z nich zmarło we wczesnym dzieciństwie. W 1969 roku zakupiła wraz z mężem posiadłość w Milanówku, gdzie zmarła dnia 28 czerwca 2012 roku.

Alojzy Tomala urodził się 18 maja 1911 roku w Chorzowie III jako najstarszy syn Karola i jego żony Emilianny z Machwitzów. Z zawodu był piekarzem. Gdy jego ojciec muzyk zachorował, Alojzy stał się jedynym żywicielem 12-osobowej rodziny, był bowiem najstarszym synem. W 1935 poślubił Jadwigę Widuch. W 1939 roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej, pracując w wojskowej piekarni garnizonowej 1.1. Karaków, zaopatrującej Armię Kraków i Tarnów. Posuwał się wraz Armią Kraków, biorąc udział w kampanii wrześniowej. Celem Krakowa był Lwów. 19 września 1939 roku Alojzy trafił do niewoli radzieckiej w miasteczku Bursztyn w Zachodniej Ukrainie. Został osadzony w obozie w Równem i skierowany do pracy w morderczym tempie przy budowie powstającej trasy NKWD-1.
W 1940 roku ze względu się na fakt, iż w czasie, gdy Alojzy się urodził Chorzów był w rękach niemieckich Alojzy został uznany za Niemca, w związu z czym podlegał zwolniniu z obocu celem wcielenia do Wehrmachtu. Tak też się stało. Alojzy opuścił obóz w październiku 1940 roku. Na początku został skierowany na przeszkolenie do Lipska i otrzymał przydział do Personalboden Fliegerhorst Leipzig. Później był w szeregach Bawarian Afrikakorps.
Po zakończeniu działań wojennych Alojzy wrócił do kraju, jednak obozowe życie i wojenna tułaczka nadwątliły znacznie jego zdrowie. Alojzy zmarł w kwietniu 1956 roku w Tychach po długiej i ciężkiej chorobie.


Bonifacy Franciszek Machwitz - syn Franciszka i Franciszki Ipta, urodzony w Chorzowie 10 maja 1901. Żołnierz Wehrmachtu. Radiowiec. Zginął 25 listopada 1944 roku. Spoczywa na cmentarzu wojskowym w Ysselstyen/Holandia: blok BG; rząd 7; grób 166.

Józef Albert Banduch syn Józefa i Augusty Bogackiej urodzony w Niwach 19 kwietnia 1894 roku.
Żołnierz I wojny światowej. Strzelec. Zginął we Francji dnia 8 września 1915 roku. Spoczywa na cmentarzu Billy-Monligny we Francji (Blok 1 Grób 190).Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego