genealogia rodzinna

Idź do spisu treści

Menu główne

własność ziemska

rody północno-mazowieckie

W "Regestrze Diecezjów" F.Czaykowskiego na lata 1783-1784 zapisano, iż Konopki Pokrzywnica były w rękach szlachty, natomiast Konopki Pokrzywnica karczem były w posiadaniu czterech rodzin: Konopka, Kuligowskich, Szczawińskch oraz Targońskich.

"Regestr Diecezjów" F. Czaykowskiego na lata 1783-1784 podaje, że Goski Pełki były w całości w rękach Gosków; natomiast Goski Starawieś należały do: Gosków, Godlewskich, Janickich, Zalewskich i Załuskich.

W "Regestrze Diecezjów" F. Czaykowskiego odczytać można wpis, iż w latach 1873-1874 Ożary Wielkie należały w jednej części do Opackiego, drugą zaś część użytkowała szlachta różnych rodów drobnoszlacheckich.

Wpis w "Regestrze Diecezjów" za lata 1783-1784 informuje, iż własność wsi Cieciorki była podzielona pomiędzy Gorskich, Konopków, Kraiewskich, Ciecierskich, Leśniewskich oraz Tyszków.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego