genealogia rodzinna

Idź do spisu treści

Menu główne

własność ziemska

rody podlaskie

Według Karty Poborowej sporządzonej w roku 1862 Franciszek Kalinowski był właścicielem 7,5 morgowego gospodarstwa w Kalinowie Starym par. Kulesze Kościelne; Konstanty Frankowski gospodarował na 10 morgach, tyleż samo posiadał jego brat Benedykt Frankowski.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego