genealogia rodzinna

Idź do spisu treści

Menu główne

trochę historii

rody północno-mazowieckie
Ziemia Łomżyńska

Historycznie ziemia łomżyńska stanowi część Mazowsza nazywnego przez Oskara Kolbegra mianem Mazowsze Stare.
Granice ziemi łomżyńskiej ustaliły się w XV wieku po wytrąceniu się jej z ziemi warszawskiej, a już w wieku XIV ziemię tą zaczęli zasiedlać osadnicy, który najczęściej przybywali z południowej częsci Starego Mazowsza.
Zasiedlenia ziemi rozpoczęły się od nadań w zamian za  jej zagospodarowanie i gotowość wystawienia rycerzy w przypadku zagrożenia. Proceder ten przybrał na sile zwłaszcza po ukształtowaniu się unii polsko-litewskiej.
"W latach 1417-1424 na północnym wschodzie nad Narwią, przy granicy dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego powstawały zalążki wsi: Chlebiodki, Krawce-Małestoki a później także Krzewo, Konopki czy Kossaki."
W XIX wieku ziemia łomżyńska była bardzo gęsto zaludniona. Szczególnie licznymi były powiaty: łomżyński i mazowiecki. Przeludniona wieś szybko ubożała a coraz bardziej rozdrobione majątki ziemskie powodowały, iż ziemia nie była w stanie wykarmić rodzin, do których należała. Te czynniki zapoczątkowały proces emigracji. Ludzie w poszukiwaniu lepszego życia i pracy coraz częściej wybierali podróż do Nowego Świata. Emigracja zarobkowa do USA dawała szansę na poprawę losu nie tylko tym wyjeżdzającym, ale także tym, którzy pozostawali na gospodarstwie. Emigranci często wspomagali materialne pozostałe na ziemi łomżyńskiej rodziny. Te zaś nie musiały się martwić spłatą materialną swoich krewnych w przypadku podziału majątku.


Literatura
A.Wolff "Ziemia łomżyńska w średniowieczu";  Łomża 1988 ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
M.Dajnowicz "Drobna Szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku"; Łomża 2002; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
H.Sędziak "Nazwy wso drobnoszlacheckich w łomżyńskiem"; Łomza 2009; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego