genealogia rodzinna

Idź do spisu treści

Menu główne

trochę historii

rody podlaskie
 

Mapa prezentująca granicę pomiędzy Podlasiem a Mazowszem w XVIII wieku. Naniesiono na niej również  djecezje, dekanaty i parafie rzymsko-katolickie.

Źródło:
http://hgis.kul.lublin.pl/mapy/pmapper-4.2.0/map_default.phtml?resetsession=ALL&config=wyznaniowa&language=pl&

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego